Η Έμφασις Τηλεματική ΑΕ, πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη τηλεματικών λύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σας, αναπτύσσουμε και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση στόλου οχημάτων, την τηλεμετρία και τον αυτόματο έλεγχο.

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενσωμάτωση τηλεματικών λύσεων στις εταιρικές διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης στη διεθνή αγορά. Τα τελευταία χρόνια, αναπτυσσόμαστε με ταχείς για την αγορά ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας τους στόχους μας για διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στη διεθνή αγορά.

 

Εταιρικά Νέα

our clients